• INFO@STICHTINGFIO.NL

De Federatie van Islamitische Organisaties (FIO) is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich inzet voor een rechtvaardige en veilige samenleving. De uitdagingen waar onze samenleving voor staat, en in het bijzonder de moslimgemeenschap, hebben er toe geleid dat een groep betrokken vertegenwoordigers uit de moslimgemeenschap het initiatief hebben genomen om representatief orgaan als de FIO in het leven te roepen. De vluchtelingencrisis, de continue dreiging van terreur, de toegenomen spanningen in de samenleving, islamofobie, het tegengaan van radicalisering en het hoge percentage werkloosheid onder jongeren zijn hiervan enkele voorbeelden.

Het idee van een representatief orgaan voor de moslimgemeenschap die los  van etniciteit, politieke en religieuze oriëntatie opereert, speelt al enige tijd. Zowel de bevoegde autoriteiten als vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap hebben in hun overleggen meermaals kenbaar gemaakt dat gezien het huidige tijdsbeeld het van eminent belang is dat er een orgaan komt, waarin moslims met diverse etnische en theologische achtergronden in participeren. FIO zal dan ook als gesprekspartner gaan fungeren voor de bevoegde autoriteiten  o.a. gemeenten, politie, openbaar ministerie en het Rijk. Tevens zal FIO ook de samenwerking zoeken met andere maatschappelijke en religieuze organisaties. Zo wil FIO een wezenlijke bijdrage leveren aan een rechtvaardige en veilige samenleving.