• INFO@STICHTINGFIO.NL

Missie

Het bewerkstelligen van een samenleving waarin moslims  als volwaardige burgers kunnen participeren en zich ontplooien door hun belangen op sociaal-maatschappelijk, bestuurlijk en politiek niveau te behartigen.

Visie

  1. Veilige samenleving: FIO werkt toe aan een veilige samenleving zonder extremisme en islamofobie.
  2. Eenheid: FIO draagt bij aan meer eenheid onder de islamitische organisaties door de onderlinge samenwerking, met behoud van de eigen autonomie, te bevorderen.
  3. Inclusieve samenleving: FIO zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien en zichzelf te kunnen zijn.
  4. Vernieuwing: FIO vernieuwt zich continue om aan de behoefte van de samenleving te blijven voldoen.

Doelstellingen

  1. Het behartigen van de belangen van de islamitische achterban.
  2. Namens de islamitische achterban fungeren als een aanspreekpunt en gesprekspartner voor de bevoegde autoriteiten, andere maatschappelijke en religieuze organisaties.
  3. De moslimgemeenschap in al haar verscheidenheid bij elkaar te brengen en de onderlinge samenwerking te versterken. Eenheid in verscheidenheid is wat FIO nastreeft.