• INFO@STICHTINGFIO.NL

Reactie op de brief van de wethouder inzake islamitisch begraven.

Reactie op de brief van de wethouder inzake islamitisch begraven.

Assalaamo Alaikum Wa Rahmatullahai Wa Barakatuhu

Beste broeders/zusters en bestuurders,


Op 5 april 2020 hebben FIO en SIORH het college van B&W een brief
geschreven waarin een dringend verzoek werd gedaan om, ten tijde van de
huidige Coronamaatregelen, een handreiking te doen naar de mensen van de
Haagse islamitische gemeenschap die hun overleden familieleden tot nader
orde niet islamitisch en eeuwigdurend kunnen begraven in het land van
herkomst.
In de bijlage treffen jullie de reactie van FIO en SIORH op het antwoord
van de brief van 5 april.

FIO bestuur