• INFO@STICHTINGFIO.NL

Een fractie van een seconde

Een fractie van een seconde. Een kort moment. Een vluchtige ademtocht.

De grootste calamiteiten, de heftigste tegenslagen, de grootste rampen met langdurige gevolgen vinden soms plaatst in de kortst denkbare tijd. Je knippert met je ogen en het is voorbij.

Wat je je niet anders kon voorstellen, blijkt voorgoed veranderd. De wereld zal nooit meer helemaal hetzelfde zijn.

De moordaanslag op Peter R. de Vries kwam als een schok. Voor ons allen. Van het ene op het andere moment werd de tijd gespleten: er ontstond ineens een nieuw verleden, een tijdperk van voor de aanslag mét Peter en tot onze schrik bevonden wij ons in een nieuw heden, een heden zonder hem.

Vijf schoten, een groot onrecht, die de grens deed ontstaan. Ineens. Uit het niets.

Allah, de Schepper van de gehele mensheid, herinnert in de Koran lezers eraan dat wanneer een ramp hen treft, zij dienen te zeggen: “Inna lillahi wa inna ilaihi radji’oen”. “Voorwaar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren.”

De aanslag op Peter ging als een schok door heel Nederland en niet in de laatste plaats specifiek door de moslimgemeenschap. De Vries was in deze gemeenschap enorm geliefd. Peter was namelijk een persoon die streed voor rechtvaardigheid. Tot zijn laatste ademtocht heeft hij zijn leven gegeven om zich uit te spreken tegen hetgeen hij als onrecht zag. Hij sprak zich uit tegen discriminatie, tegen islamofobie, tegen de dubbele maat, tegen de haatdragende boodschappen die vandaag de dag steeds vaker afkomstig lijken te zijn van mensen van wie je anders zou mogen verwachten. Peter wierp zich op als voorvechter voor een samenleving waarin iedereen welkom is en waarin niemand wordt uitgesloten.

Peter toonde zich een man van principes die hij compromisloos naleefde en nastreefde.

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) vertelde namelijk dat Allah gezegd heeft:O Mijn dienaren, Ik heb voor Mijzelf onrecht verboden en heb dat onder jullie ook verboden gemaakt. Doe elkaar dan ook geen onrecht aan.

De strijd van Peter was er niet een van een fractie van een seconde. Het was geen kort moment. De strijd van Peter was voortdurend, telkens terugkerend. Soms moet je tientallen uitzendingen maken om mensen die onschuldig veroordeeld zijn vrij te krijgen. Soms moet je jarenlang doorzoeken totdat je de verdachte van een moord op een jong kind in de rechtbank hebt zitten. En de strijd voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving is er ook een van een lange adem.

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Verricht goede daden zoveel je kan, en weet dat de beste daden zijn die voortdurend en terugkerend zijn.”

Iets afbreken, iets kapot maken, kan in een fractie van een seconde. Iets opbouwen, goed maken en goed houden vereist een voortdurende inspanning. Het vereist principes. Het vereist volharding. En soms vereist het Peter.

Misschien is het zelfs zo dat wij, nu wij nog in shock zijn en in rouw, ons niet eens volledig bevatten hoe waardevol de persoon is geweest die ons is ontnomen.

Laten we er samen voor zorgen dat de fakkel van peter – namelijk die van een tomeloze strijd voor rechtvaardigheid – niet gedoofd wordt,

Maar laten wij ons best doen om deze voort te laten leven

Laten wij de fakkel doorgeven  van persoon op persoon, van generatie op generatie    

ongeacht geslacht                huidskleur           religie               of afkomst

Moge God vrede op aarde plaatsen voor alle mensen. En ons land beschermen tegen al het kwade. Amen

Imam Ilyas el Yousfi

17 juli 2012