• INFO@STICHTINGFIO.NL

Algemeen
Zoals u via de media heeft kunnen vernemen is de aanmelding en bereidwilligheid tot het vaccineren van burgers in achterstandswijken heel erg laag. In het kader van de bescherming tegen en bestrijding van het Corona-pandemie is dit een zorgelijke en onwenselijke situatie.