• INFO@STICHTINGFIO.NL

Beste Broeders en zusters السلام عليكم و رحمة الله,

Op donderdag 1 augustus 2019 gaat de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ van kracht.

Zoals jullie weten heeft het bestuurd van FIO 10 juli 2019 een gesprek gehad met de ambtenaren van de gemeente Den Haag inzake handhaving van deze wet in Den Haag.

Tijdens het gesprek hebben we ons zorgen geuit over welke mogelijke gevolgen deze wet gaat hebben op het dagelijkse leven voor niqaab dragende vrouwen in het bijzonder en de islamitisch gemeenschap in Den Haag in het algemeen. In dit gesprek hebben we aangegeven dat wanneer deze wet in de gemeente Den Haag per ‪1 augustus 2019‬ gehandhaafd zal worden een aantal vrouwen in het sociaal isolement gaan raken. Reden voor het bestuur van FIO om het stadsbestuur te verzoeken geen prioriteit te geven aan de handhaving van deze wet.

Verder hebben we in dit gesprek een aantal voorstellen en suggesties gedaan die meegenomen zouden worden in de communicatie naar de bewoners van de stad. Tevens is afgesproken dat FIO een concept communicatie naar de burgers voorgelegd zou krijgen om mee te denken en advies te geven. Ook zouden we de beleidsnotitie die in voorbereiding was, opgestuurd krijgen.

Het FIO bestuur volgt de ontwikkelingen rondom de handhaving van deze wet nauwlettend, maar kan het niet alleen, we hebben uw hulp hierbij nodig. Mocht u signalen krijgen en/of incidenten mee maken waar vrouwen in het bijzonder en de islamitisch gemeenschap in Den Haag in het algemeen hinder krijgen bij de handhaving van deze wet, meldt het a.u.b bij ons (mail:Info@stichtingfio.nl) en/of bij het meldpunt Islamofobie (link).

Hopend jullie voldoende te hebben geïnformeerd, groet ik jullie!
و السلام عليكم و رحمته
Namens het bestuur van FIO