• INFO@STICHTINGFIO.NL

Onlangs is er een bericht geplaatst op facebook, zie link. Het bericht heeft betrekking tot het verbord op gezichtbedekkende kleding. Het FIO gaat op 10 juli 2019 in gesprek met de lokale overheid met betrekking tot handhaving van dit verbod. Wij zullen met klem verzoeken om hier geen proiriteit aan te geven.