• INFO@STICHTINGFIO.NL

Het bestuur van de FIO (Federatie Islamitische Organisaties) heeft via media de berichtgeving rondom buitenlandse financiering, en daardoor mogelijke buitenlandse beïnvloeding, van Nederlandse moskeeën gevolgd. De FIO behartigt als koepelorganisatie zowel religieus als maatschappelijk de belangen van haar lid organisaties en ziet erop toe dat zij daardoor een bijdrage aan de Nederlandse samenleving levert.

Bij de berichtgeving wordt een actief lid van de FIO genoemd, te weten Stichting as-Soennah. De FIO trekt zich dergelijke negatieve berichtgeving heel erg aan en laat er geen twijfel over bestaan dat zij en haar lid organisaties zich absoluut distantiëren van inmenging van buitenaf en zich meer dan ooit bewust zijn van een inclusieve samenleving binnen de grenzen van Nederland en daar haar bijdrage aan levert. Een samenleving die met haar grondwettelijke vrijheden mogelijkheden biedt om met respect, tolerantie en ruimte voor elkaars ideeën die inclusiviteit te vormen.

Referenties vanuit islamitische en niet-islamitische organisaties, maar ook vanuit maatschappelijke organisaties en overheidsdiensten op wijk, stedelijk en landelijk niveau tonen aan dat Stichting asSoennah de afgelopen vijf jaren meer dan ooit de maatschappelijke participatie heeft geïntensiveerd. Dit heeft zij o.a. gedaan door bijdrage te leveren in verschillende debatten en situaties op wijk, stedelijk en landelijk terrein.

Enkele van deze inspanningen zijn: samen met de politie het helpen oplossen van het jongerenprobleem, reduceren van overlast tijdens oud en nieuw en de vrijdagpreken naar het Nederlands vertalen. Als het gaat om het opvoeden van kinderen in deze samenleving en orde en veiligheid in de openbare ruimte, neemt zij deel aan de wijkgerichte netwerkbijeenkomsten in de Schilderswijk en Transvaal, zij draagt bij aan het debat als het gaat om radicalisering en polarisatie en zorgt daarbij voor rust in de moskee en de openbare ruimte. Op educatief gebied heeft zij samen met de gemeente Den Haag Nederlandse taalprojecten georganiseerd evenals huiswerkbegeleiding voor scholieren. Kortom, zij neemt wat de FIO betreft met deze inspanningen op alle niveaus haar verantwoordelijkheid.

Desalniettemin heeft het bestuur van FIO naar aanleiding van alle negatieve berichtgeving een uitvoerig gesprek gehad met het de bestuursleden van Stichting as-Soennah en is tot de conclusie gekomen dat zij absoluut niet twijfelt aan de integriteit van deze stichting en het volle vertrouwen heeft dat zij doorgaat met de geleverde bijdragen aan de samenleving. De FIO ziet en zal erop blijven toezien dat haar lid organisaties hun bijdragen blijven leveren aan de pluriforme samenleving en daar waar nodig deze bijdragen ondersteunen.

Namens de Federatie Islamitische Organisaties
E. Moutahid

NB: Voor de pers, voor informatie kunt u bellen met 0651701639 of 0650827324

Download persbericht (PDF)