• INFO@STICHTINGFIO.NL

In een tijd waarin de moslimhaat salonfähig is geworden, is het van belang dat burgers, maatschappelijke organisaties en de politiek gezamenlijk ageren tegen elke vorm van intolerantie en onverdraagzaamheid. Het uitsluiten, discrimineren en demoniseren van groepen Nederlanders in onze samenleving is niet alleen in strijd met onze Grondwet, het is ook maatschappij ontwrichtend.

Het televisiespotje van de PVV donderdag 15 maart jl. zet ontegenzeggelijk aan tot haat en geweld tegen moslims en hun instituties. Gezien de recente toename van geweld tegen moslims en hun instituties, is de abjecte boodschap in het televisiespotje zeer ernstig en gevaarlijk. Juist in een tijd waarin de moslimgemeenschap steeds vaker te maken heeft met fysiek geweld, brandstichtingen en bedreigingen van moskeeen. Dit kan en mag niet de norm zijn in dit land.

De Federatie Islamitische Organisaties i.o. en de Haagse politieke partijen Islam Democraten, NIDA Den Haag en de Partij van de Eenheid hebben de handen in één geslagen om gezamenlijk aangifte te doen van moslimhaat én de verspreiding daarvan door de PVV. *De partijen zullen dan ook aanstaande zondag 18 maart aangifte doen, op het politiebureau de Heemstraat om 15:30u.*

Wij roepen alle politieke partijen in onze stad Den Haag en daarbuiten op om samen met ons één vuist te maken tegen intolerantie en moslimhaat. Wij nodigen daarom alle politieke partijen in onze stad uit om 18 maart samen aangifte te doen bij de politie. Moslimhaat moet een topprioriteit worden voor het nieuwe college in onze stad. De stad van Vrede & Recht dient een stad te zijn waar alle burgers in vrede en veiligheid kunnen deelnemen aan de samenleving.

Ondertekend:
De Federatie Islamitische Organisaties i.o. Islam Democraten
NIDA Den Haag
Partij van de Eenheid